Quimus

En el meu ordinador hi tinc més de dues mil vuit-centes carpetes d'imatges, el que vindria a ser unes cent mil fotografies, totes degudament etiquetades i endreçades. Però avui, avui no he pogut passar-li al meu fill Xavier cap on hi aparegués el Quimus. Tant sols puc compartir amb ell una petita part d'aquells records …